Tuesday, 18/12/2018 - 22:22|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam

Tiết mục năng khiếu hát Văn 'Mùa trăng nhớ Bác' của tỉnh Hà Nam là 1 trong 5 tiết mục xuất sắc được lựa chọn trong 49 tỉnh thành phố Ban tổ chức mời