Monday, 22/10/2018 - 12:34|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam

Sở Giáo dục và Đào tạo là tỉnh đầu tiên trong toàn quốc thành công đưa Sổ điểm điện tử trực tuyến vào thay thế hoàn toàn sổ giấy từ năm 2013 - 2014