Thứ ba, 16/01/2018 - 22:09|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
 • Tạ Văn Thao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh văn phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   3851931
  • Email:
   tvthao.hanam@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lữ Hà Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó văn phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   lhanh.hanam@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bùi Văn Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh văn phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   3852805
  • Email:
   bvdung.hanam@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư, thủ quỹ
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   3.852805
  • Email:
   tthuyen.hanam@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   3.852805
  • Email:
   tthue.hanam@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Tuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   nvtuyen.hanam@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: