Monday, 10/12/2018 - 07:40|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
 • Tạ Văn Thao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh văn phòng
  • Điện thoại:
   3851931
  • Email:
   tvthao.hanam@moet.edu.vn
 • Lữ Hà Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó văn phòng
  • Email:
   lhanh.hanam@moet.edu.vn
 • Bùi Văn Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh văn phòng
  • Điện thoại:
   3852805
  • Email:
   bvdung.hanam@moet.edu.vn
 • Trần Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư, thủ quỹ
  • Điện thoại:
   3.852805
  • Email:
   tthuyen.hanam@moet.edu.vn
 • Trần Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Điện thoại:
   3.852805
  • Email:
   tthue.hanam@moet.edu.vn