Thứ sáu, 19/01/2018 - 10:31|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
 • Hoàng Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh thanh tra
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   3.854097
  • Email:
   hatuan.hanam@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh thanh tra
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   3.854097
  • Email:
   nttam.hanam@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Viết Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   3.854097
  • Email:
   nvphong.hanam@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: