Monday, 22/10/2018 - 12:37|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
 • Phạm Thị Tuyết Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Quyền trưởng phòng
  • Điện thoại:
   3.854100
  • Email:
   ptanh.hanam@moet.edu.vn
 • Ngỗ Xuân Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   3.854100
  • Email:
   nxhung.hanam@moet.edu.vn