Sunday, 22/04/2018 - 23:26|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
 • Hoàng Thế Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   3.854886
  • Email:
   hthung.hanam@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đỗ Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   3.854886
  • Email:
   dthuong.hanam@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Ngọc Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng KHTC
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   3.854886
  • Email:
   tnson.hanam@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: