Monday, 22/10/2018 - 17:12|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
 • Hoàng Thế Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   3.854886
  • Email:
   hthung.hanam@moet.edu.vn
 • Trần Ngọc Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng KHTC
  • Điện thoại:
   3.854886
  • Email:
   tnson.hanam@moet.edu.vn