Saturday, 20/10/2018 - 16:38|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
 • Hoàng Văn Sử
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   3.854094
  • Email:
   hvsu.hanam@moet.edu.vn
 • Lê Minh Thuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó TrP
  • Điện thoại:
   3.854094
  • Email:
   lmthuan.hanam@moet.edu.vn
 • Lê Thị Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   3.854094
  • Email:
   ltkdung.hanam@moet.edu.vn
 • Đào Quốc Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   3.854094
  • Email:
   dqhuy.hanam@moet.edu.vn
 • Hoàng Thị Thanh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   3.854094
  • Email:
   htttam.hanam@moet.edu.vn
 • Trần Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   3.854094
  • Email:
   ttthien.hanam@moet.edu.vn