Thứ tư, 17/01/2018 - 00:15|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
 • Hoàng Văn Sử
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   3.854094
  • Email:
   hvsu.hanam@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Minh Thuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó TrP
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   3.854094
  • Email:
   lmthuan.hanam@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đỗ Thị Hương Bưởi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó TrP
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   3.854094
  • Email:
   dthbuoi.hanam@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   3.854094
  • Email:
   ltkdung.hanam@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đào Quốc Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   3.854094
  • Email:
   dqhuy.hanam@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   3.854094
  • Email:
   ttthien.hanam@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Thị Thanh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   3.854094
  • Email:
   htttam.hanam@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: