Saturday, 20/10/2018 - 11:18|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
 • Nguyễn Quang Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   3.854098
  • Email:
   nqhuy.hanam@moet.edu.vn
 • Lương Công Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   3.854098
  • Email:
   lckhanh.hanam@moet.edu.vn
 • Nguyễn Thúy Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   3.854098
  • Email:
   nthuong.hanam@moet.edu.vn
 • Lưu Đình Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   3.854098
  • Email:
   ldha.hanam@moet.edu.vn