Monday, 17/12/2018 - 00:56|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
 • Lê Thị Nhâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Tr. phòng
  • Điện thoại:
   3.854096
  • Email:
   ltnham.hanam@moet.edu.vn
 • Nguyễn Thị Kim Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   3.854096
  • Email:
   ntkanh.hanam@moet.edu.vn