Friday, 23/03/2018 - 15:53|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
 • Nguyễn Thị Ánh Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   3.854096
  • Email:
   ntatuyet.hanam@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Nhâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Tr. phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   3.854096
  • Email:
   ltnham.hanam@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Kim Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   3.854096
  • Email:
   ntkanh.hanam@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: