Saturday, 21/04/2018 - 08:43|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
 • Đinh Thanh Khương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   3.851473
  • Email:
   dtkhuong.hanam@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   3.851473
  • Email:
   nvduy.hanam@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: