Monday, 22/10/2018 - 12:55|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
 • Nguyễn Văn Duy
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   3.851473
  • Email:
   nvduy.hanam@moet.edu.vn
 • Đinh Thanh Khương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   3.851473
  • Email:
   dtkhuong.hanam@moet.edu.vn