Monday, 22/10/2018 - 16:56|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
 • Trần Đình Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   3.828.339
  • Email:
   tdnam.hanam@moet.edu.vn
 • Lê Thị Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   3.828.339
  • Email:
   ttlinh.hanam@moet.edu.vn
 • Đinh Vương Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Tr. phòng
  • Điện thoại:
   3.828.339
  • Email:
   dvson.hanam@moet.edu.vn