Thứ bảy, 20/01/2018 - 21:46|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
 • Trần Đình Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   3.828.339
  • Email:
   tdnam.hanam@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đinh Vương Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Tr. phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   3.828.339
  • Email:
   dvson.hanam@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   3.828.339
  • Email:
   ttlinh.hanam@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: