Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
02/06/2017
Ngày hiệu lực:
02/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/05/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017; căn cứ Kế hoạch số 773/KH-BCĐ ngày 12/5/2017 của Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh.

Thường trực Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh trân trọng kính mời:

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Chư Pưh, Chư Sê, Chư Prông, Đức Cơ.

- Hiệu trưởng các Trường THPT: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường Chinh, Nguyễn Văn Cừ, Trần Cao Vân, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Trường Tộ, Tôn Đức Thắng, Lê Hoàn, Pleime, Trần Phú, Lê Quý Đôn;

- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX các huyện: Chư Pưh, Chư Sê, Chư Prông, Đức Cơ;

- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Sê;

- Hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An, thị trấn Chư Sê.

Ngày ban hành:
19/05/2017
Ngày hiệu lực:
19/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/06/2017
Ngày hiệu lực:
02/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực