DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 1. Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông
   
 2. Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông
   
 3. Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông
   
 4. Giải thể trường trung học phổ thông
   
 5. Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp
   
 6. Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động
   
 7. Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp
   
 8. Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp
   
 9. Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên
   
 10. Sáp nhập, giải thể Trung tâm giáo dục thường xuyên
   
 11. Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên
   
 12. Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học    phụ lục 1      phụ lục 2
   
 13. Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học
   
 14. Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học
   
 15. Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học
   
 16. Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp huyện
   
 17. Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
   
 18. Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh
   
 19. Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia
   
 20. Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
   
 21. Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia
   
 22. Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia
   
 23. Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
   
 24. Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông
   
 25. Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học
   
 26. Thành lập trường trung học phổ thông chuyên
   
 27. Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên
   
 28. Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học
   
 29. Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân)
   
 30. Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên
   
 31. Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam
   
 32. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học
   
 33. Cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non
   
 34. Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
   
 35. Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
   
 36. Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
   
 37. Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục
   
 38. Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
   
 39. Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục
   
 40. Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
   
 41. Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
   
 42. Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông
   
 43. Đề nghị miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên
   
 44. Xét cấp kinh phí hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh và sinh viên
   
 45. Thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
   
 46. Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
   
 47. Tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
   
 48. Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài
   
 49. Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia
   
 50. Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia
   
 51. Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông
   
 52. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
   
 53. Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp
   
 54. Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ