Wednesday, 22/08/2018 - 08:26|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 136 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
1129_PIII.I.004 - Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PI.I.038 - Mở phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, Sở Tài chính.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PI.I.045 - Thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó có cấp học trung học phổ thông) có yếu tố nước ngoài (trừ các cơ sở thuộc thẩm quyền Bộ GD&ĐT cấp) - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, Sở Tài chính.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PI.I.037 - Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PI.I.035 - Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PI.I.032 - Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PI.I.030 - Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PI.I.033 - Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PI.I.031 - Giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PI.I.029 - Gia hạn Đề án liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp có yếu tố nước ngoài - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PI.I.028 - Đình chỉ hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PI.I.024 - Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực