Thứ sáu, 19/01/2018 - 14:25|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 136 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
1129_PII.I.024 - Đề nghị gia hạn đề án dạy và học bằng tiếng nước ngoài - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
1129_PII.I.023 - Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
1129_PII.I.022 - Công nhận trường Tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
1129_PII.I.021 - Chuyển trường trung học cơ sở trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Cơ sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở Giáo dục và Đào tạo.
Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
1129_PII.I.020 - Chuyển trường trung học cơ sở ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
1129_PII.I.019 - Chuyển trường đối với học sinh tiểu học - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Cơ sở giáo dục và đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở giáo dục và đào tạo.
Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
1129_PI.II.001 - Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục THPT hoặc chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.
Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
1129_PI.I.065 - Xin học lại trường khác đối với học sinh trung học phổ thông - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
1129_PI.I.064 - Xét cấp kinh phí hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
1129_PI.I.063 - Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ.
Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
1129_PI.I.061 - Tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ.
Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
1129_PI.I.060 - Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Cơ sở giáo dục.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở giáo dục.
- Cơ quan phối hợp: Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ GD&ĐT.
Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực