Wednesday, 20/02/2019 - 14:22|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 136 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
1129_PIII.I.004 - Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PII.I.003 - Bổ sung, điều chỉnh các hoạt động giáo dục, ngành đào tạo, mở rộng quy mô, đối tượng tuyển sinh, điều chỉnh nội dung, chương trình giảng dạy đối với trường tiểu học có vốn đầu tư nước ngoài - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Giáo dục và Đào tạo. Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PII.I.025 - Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PII.I.024 - Đề nghị gia hạn đề án dạy và học bằng tiếng nước ngoài - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PII.I.023 - Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PII.I.021 - Chuyển trường trung học cơ sở trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Cơ sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở Giáo dục và Đào tạo.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PII.I.020 - Chuyển trường trung học cơ sở ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PII.I.016 - Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PII.I.010 - Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học có vốn đầu tư nước ngoài - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Tài nguyên - Môi trường.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PII.I.009 - Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp học trung học phổ thông) có vốn đầu tư nước ngoài - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Tài nguyên - Môi trường.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PII.I.008 - Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Tài nguyên - Môi trường.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PII.I.007 - Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Tài nguyên - Môi trường.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực