1129_PI.I.008 - Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ 1129_PI.I.008
Lĩnh vực Dịch vụ công trực tuyến , Tin tức - Sự kiện
Cách thức thực hiện Qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan trực tiếp thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện Quyết định cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí Không.
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực 22/07/2016
Ngày hết hiệu lực 31/12/9999
Phạm vi áp dụng Tỉnh
Trình tự thực hiện Bước 1. Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp phép gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở:
- Địa chỉ: Đường Đàm Thận Huy, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;
- Điện thoại: 0240 3823711.
- Thời gian: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết phiếu hẹn, chuyển hồ sơ qua phòng chuyên môn thụ lý. Phòng chuyên môn tham mưu lãnh đạo Sở tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra các điều kiện hoạt động để quyết định cấp phép hoặc không cấp phép và báo cáo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định.
Bước 3. Lãnh đạo Sở căn cứ các quy định hiện hành, nội dung báo cáo của phòng chuyên môn để quyết định cấp phép hoặc không cấp phép. Trường hợp không đồng ý cấp phép, phòng chuyên môn tham mưu lãnh đạo Sở ký văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Bước 4. Tổ chức, cá nhân xuất trình phiếu hẹn, nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GD&ĐT.
Thời gian: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Thành phần hồ sơ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có):
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC * Cơ sở vật chất
- Có phòng học, phòng chức năng có đủ ánh sáng, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh trường học theo quy định.
- Thiết bị dạy học phải bảo đảm an toàn, phù hợp với nội dung dạy học, hoạt động và tâm lý lứa tuổi người học.
* Giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên
- Có đủ điều kiện về sức khoẻ.
- Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan.
* Giáo trình, tài liệu
Có đủ giáo trình, tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt. Nếu giáo trình, tài liệu tự lựa chọn hoặc tự xây dựng thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặc cơ quan xác nhận đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 7, Điều 8 của Quy định này chấp thuận; đảm bảo yêu cầu, có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trái với các quy định của pháp luật.
(Điều 4, 5, 6 Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi