1129_PI.I.004 - Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ 1129_PI.I.004
Lĩnh vực Dịch vụ công trực tuyến , Tin tức - Sự kiện
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thời hạn giải quyết 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Cơ quan trực tiếp thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ tư vấn du học.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí Không.
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực 22/07/2016
Ngày hết hiệu lực 31/12/9999
Phạm vi áp dụng Tỉnh
Trình tự thực hiện Bước 1. Tổ chức dịch vụ tư vấn du học nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học theo quy định gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở:
- Địa chỉ: Đường Đàm Thận Huy, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;
- Điện thoại: 0240 3823711.
- Thời gian: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết phiếu hẹn, chuyển hồ sơ qua phòng chuyên môn thụ lý. Phòng chuyên môn tham mưu lãnh đạo Sở tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra các điều kiện để quyết định cấp hoặc không cấp Giấy chứng nhận; trường hợp không cấp, phải tham mưu lãnh đạo Sở ký công văn trả lời và nêu rõ lý do.
Bước 3. Đại diện tổ chức xuất trình phiếu hẹn, nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GD&ĐT.
Thời gian: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Thành phần hồ sơ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có):
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/18830/20171119/cap-giay-chung-nhan-dang-ky-hoat-dong-dich-vu-tu-van-du-hoc..zip
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi