1129_PI.I.002 - Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ 1129_PI.I.002
Lĩnh vực Dịch vụ công trực tuyến , Tin tức - Sự kiện
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thời hạn giải quyết 40 ngày làm việc kể từ khi dự thảo báo cáo đánh giá ngoài được gửi đến trường tiểu học để lấy ý kiến phản hồi.
Đối tượng thực hiện Trường tiểu học.
Cơ quan trực tiếp thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận chất lượng giáo dục.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí Không.
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực 22/07/2016
Ngày hết hiệu lực 31/12/9999
Phạm vi áp dụng Tỉnh
Trình tự thực hiện Bước 1. Trường Tiểu học gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài tới Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Bước 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, thẩm định hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường tiểu học; thông báo bằng văn bản cho trường tiểu học biết hồ sơ được chấp nhận hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; chuyển hồ sơ đã được chấp nhận về Sở Giáo dục và Đào tạo qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở:
- Địa chỉ: Đường Đàm Thận Huy, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;
- Điện thoại: 0240 3823711.
- Thời gian: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết phiếu hẹn, chuyển hồ sơ qua phòng chuyên môn thụ lý. Phòng chuyên môn thẩm định, tham mưu lãnh đạo Sở ký văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo biết hồ sơ được chấp nhận hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện. Đối với các hồ sơ đã được chấp nhận, phòng chuyên môn tham mưu lãnh đạo Sở thành lập đoàn đánh giá ngoài trường tiểu học.
Bước 4. Đoàn đánh giá ngoài thực hiện đánh giá ngoài trường tiểu học theo quy định. Xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá ngoài gửi cho trường tiểu học được đánh giá ngoài để tham khảo ý kiến. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo đánh giá ngoài, nếu trường tiểu học không có ý kiến phản hồi thì xem như đã đồng ý.
Bước 5. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi của trường tiểu học được đánh giá ngoài, đoàn đánh giá ngoài có văn bản thông báo cho trường tiểu học biết những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu. Trường hợp bảo lưu ý kiến, đoàn đánh giá ngoài phải nêu rõ lý do.
Bước 6. Báo cáo đánh giá ngoài chính thức được đăng tải trên website Sở Giáo dục và Đào tạo (tại địa chỉ: dgn.bacgiang.edu.vn).
Bước 7. Căn cứ kết quả đánh giá ngoài, trong thời hạn 20 ngày làm việc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục cho trường tiểu học. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục của trường tiểu học được công bố công khai trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Bước 8. Trường tiểu học nhận kết quả qua đường bưu điện hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo cử đại diện xuất trình phiếu hẹn, nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GD&ĐT.
Thời gian: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Thành phần hồ sơ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có):
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC - Có đủ các khối lớp học.
- Có ít nhất một khoá học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, để lấy văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tất cả các khối lớp học có tại cơ sở giáo dục.
(Điều 22 Quy định về tiêu chuẩn đánh chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi