1129_PI.I.001 - Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ 1129_PI.I.001
Lĩnh vực Dịch vụ công trực tuyến , Tin tức - Sự kiện
Cách thức thực hiện
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan trực tiếp thực hiện Trung tâm Hành chính công tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực 22/07/2016
Ngày hết hiệu lực 31/12/9999
Phạm vi áp dụng Tỉnh
Trình tự thực hiện
Thành phần hồ sơ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có):
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi