A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngành GD-ĐT tích cực tham mưu, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2016-2017

Bám sát chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về 09 nhiệm vụ, 05 giải pháp năm học 2016-2017, căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, ngành GD&ĐT Bắc Giang đã tập trung xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã xác định từ đầu năm học, bước đầu đã và đang đạt được những kết quả tích cực. Để đạt được những kết quả đó, toàn ngành đã và đang thực hiện tốt một số nội dung cụ thể như sau:
Thứ nhất, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện các cấp học, đặc biệt là chất lượng dạy và học tiếng Anh. Xác định chủ đề năm học: Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục theo mục tiêu đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thực chất và bền vững, theo đó các hoạt động giáo dục đều hướng đến chất lượng và hiệu quả thực chất, trong đó chú trọng nâng chất lượng dạy, học tiếng Anh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; trên cơ sở đó, UBND tỉnh ban hành Đề án đổi mới dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông giai đoạn 2016-2020. Đây là đề án thứ ba mà Ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành để thực hiện đổi mới giáo dục theo Nghị quyết số 29-NQ/TW (cùng với Đề án xây dựng cơ sở vật chất giáo dục mầm non giai đoạn 2015-2020, Đề án xây dựng trường THCS trọng điểm chất lượng cao giai đoạn 2015-2025). Mục tiêu của Đề án tiếng Anh là phấn đấu đến năm 2020, đa số học sinh tốt nghiệp THPT có thể thành thạo kỹ năng giao tiếp tiếng Anh.
Một góc trong
Năm học 2016-2017, triển khai dạy học Chương trình tiếng Anh mới đủ 4 tiết/tuần từ lớp 3 và sẽ dạy cuốn chiếu trong những năm tiếp theo. Đã có 248/276 trường tiểu học tổ chức cho học sinh lớp 3 học đủ 4 tiết/tuần, đạt 96%; triển khai Chương trình tiếng Anh làm quen cho HS lớp 1 và lớp 2 tại các trường có đủ điều kiện. Mặt khác, nhằm nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, Ngành đã phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy cho giáo viên các cấp học. Đã tổ chức 34 lớp bồi dưỡng cho 418 giáo viên tiếng Anh tiểu học, 8 lớp cho 100 GV THCS; tập huấn cho 117 giáo viên cốt cán môn Tiếng Anh theo chương trình của Ban quản lí Đề án ngoại ngữ quốc gia; phối hợp với tổ chức OHH của Brazil đưa 4 tình nguyện viên (người Mĩ) vào hỗ trợ dạy học tiếng Anh, tạo môi trường giao tiếp tiếng Anh cho trường THPT Chuyên và một số trường THPT, tiểu học. Duy trì tốt hoạt động xây dựng môi trường ngoại ngữ; đẩy mạnh dạy học tiếng Anh tăng cường có yếu tố nước ngoài thông qua hình thức xã hội hóa giáo dục tại 6 trường tiểu học, 3 trường THCS và 01 trường THPT nhằm tăng cường kỹ năng giao tiếp cho giáo viên và học sinh. Tiếp tục kiểm tra các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết nhằm nâng cao năng lực giao tiếp của HS. 100% các đơn vị đã đưa kĩ năng nghe vào các bài kiểm tra định kỳ, đưa kỹ năng nói vào các đề kiểm tra học kỳ, chất lượng dạy học tiêng Anh đã bước đầu được nâng lên. Trong kỳ thi HSG quốc gia 2017, có 6/6 học sinh đạt giải môn tiếng Anh, trong đó 3 giải ba, 3 giải khuyến khích.

Thứ hai, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, coi đây là nhiệm vụ then chốt để phát triển giáo dục bền vững.

Ngành GD&ĐT đã chủ động tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch biên chế, tuyển dụng giáo viên, nhân viên đầu năm học. Tham mưu Hội đồng tuyển dụng tỉnh thực hiện xét tuyển giáo viên kết hợp giữa điểm học tập tại trường và bài kiểm tra kiến thức bằng phương pháp trắc nghiệm đảm bảo nghiêm túc, công khai, minh bạch, dân chủ, và đã tuyển được đội ngũ giáo viên chất lượng vào ngành.

Năm học 2016-2017, đã tuyển vào biên chế được 581 GV (65 giáo viên khối trực thuộc Sở GD&ĐT, 82 giáo viên Mầm non, 258 giáo viên Tiểu học, 16 giáo viên THCS). Đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục và giáo viên các cấp học được bố trí cơ bản đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; các trung tâm bố trí đủ 8 giáo viên văn hoá, 01 giáo viên tin học và từ 5 đến 6 giáo viên dạy nghề.

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ CBQL, giáo viên các cấp học đã được tổ chức tốt, đáp ứng yêu cầu theo chuẩn nghề nghiệp. Song song với việc tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh chu kỳ 2016-2019 vòng 1 các cấp học, Ngành đã xây dựng kế hoạch kiểm tra kiến thức CBQL các cấp học (năm học đã tổ chức kiểm tra kiến thức CBQL bậc học mầm non, có 98.67% đạt); thực hiện kiểm tra kiến thức giáo viên các cấp học đối với những đơn vị trong kế hoạch thanh tra năm 2016; qua đó rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL các cấp theo các tiêu chuẩn ban hành, đồng thời tạo động lực để CBQL, giáo viên tu dưỡng, phấn đấu, tự học, tự bồi dưỡng để nâng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, tay nghề. Mặt khác, mạnh dạn đề xuất giải pháp điều động, bố trí công việc khác hoặc cho thôi việc đối với những cán bộ không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của vị trí việc làm.

Thứ ba, chỉ đạo tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020; tập trung triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tích cực xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển GD&ĐT, xây dựng cơ sở vật chất trường học; lồng ghép kinh phí các chương trình mục tiêu, dự án, ngân sách để tăng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Đến nay, tỷ lệ phòng học kiên cố toàn tỉnh đạt 84,8%, trong đó bậc mầm non đạt 72,1%, tiểu học đạt 86,4%, THCS đạt 92,9%, THPT công lập đạt 96,9%. Toàn tỉnh có 668 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 83.19%, trong đó 204 trường mầm non (72.6%), 249 trường tiểu học (95.7%), 184 trường THCS (81.8%), 31 trường THPT (83.8%).
Trường thpt giáp hải với cơ sở vật chất ngày một khang trang, hiện đại...
Thứ tư, thực hiện tốt công tác truyền thông trong lĩnh vực GD&ĐT. Bố trí 01 cán bộ phụ trách truyền thông của Sở kết nối thông tin với Bộ GD&ĐT, với UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh. Có 01 lãnh đạo Sở tham gia Báo cáo viên cấp tỉnh. Năm 2016, Giám đốc Sở GD&ĐT trực tiếp làm báo cáo viên (2 buổi) tuyên truyền về chủ trương đổi mới giáo dục và kết quả năm học 2015-2016 tới đội ngũ báo cáo viên toàn tỉnh; hàng quý duy trì việc thông tin trên chuyên mục “Dân hỏi - Giám đốc trả lời” trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh. Cử 01 cán bộ tham gia cộng tác viên dư luận xã hội thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ để thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội trong và ngoài ngành; phối hợp kịp thời với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương để tuyên truyền về lĩnh vực GD&ĐT... Với những giải pháp, cách làm nêu trên đã tạo nên sự đồng thuận và tham gia tích cực của xã hội trong việc thực hiện đổi mới giáo dục trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nhờ làm tốt công tác truyền thông nên về cơ bản việc triển khai thực hiện các chủ trương đổi mới của ngành tại địa phương (như việc thực hiện mô hình trường học mới, phương pháp “Bàn tay nặn bột”, Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học, kỳ thi THPT quốc gia...) trên địa bàn tỉnh nhận được sự đồng thuận của toàn xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệp vụ của toàn ngành vẫn còn gặp một số vấn đề vướng mắc, khó khăn, bất cập. Đó là: Quy mô giáo dục ngày càng phát triển, nhất là bậc học mầm non, song sự phát triển lại mâu thuẫn với các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục như CSVC, trang thiết bị dạy học còn thiếu; đặc biệt đội ngũ giáo viên bị khống chế biên chế bởi Bộ Nội vụ và yêu cầu tinh giản biên chế hằng năm, dẫn tới tỷ lệ GV trên lớp chưa đảm bảo theo quy định (hiện tỷ lệ GV/lớp ở bậc học mầm non đạt 1.57), gây khó khăn trong quá trình thực hiện và ảnh hưởng chất lượng giáo dục. Việc nâng cao chất lượng trường học đạt chuẩn quốc gia theo các tiêu chí mới vì vậy rất khó khăn; hiện tượng quá tải ở bậc học mầm non chưa được giải quyết dứt điểm. Nhưng, càng khó khăn, toàn ngành càng phải tập trung, quyết tâm khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.

Từ những thành công trong quá trình tham mưu, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, có thể thấy rằng, muốn thực hiện thành công nhiệm vụ, mục tiêu phát triển GD&ĐT cũng như thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT cần phải có sự quan tâm, đầu tư, chăm lo, chung tay, vào cuộc và đồng thuận của toàn xã hội, trong đó ngành GD&ĐT phải nêu cao vai trò chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao.

Mỗi cấp quản lý, đơn vị giáo dục phải làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp để kịp thời hoàn thiện hệ thống văn bản nhằm cụ thể hoá chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về GD&ĐT phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, tạo hành lang pháp lý và cơ chế thuận lợi cho phát triển GD&ĐT. Đồng thời, phải thực hiện tốt công tác phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể, các địa phương và toàn xã hội. Ở đây, công tác truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cầu nối giữa ngành giáo dục với xã hội. Mặt khác, phải biết lắng nghe phản biện từ xã hội để có những tham mưu, điều chỉnh kịp thời những chủ trương đổi mới. Quyết tâm đổi mới phải được thể hiện trước hết trong tư tưởng và hành động của đội ngũ CBQL và tập thể cán bộ GV mỗi đơn vị - chủ thể của công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT. Quyết tâm đổi mới sẽ tạo nên tâm thế vững vàng để toàn ngành thực hiện thành công mọi nhiệm vụ đề ra.

Năm học 2016-2017 là năm học đầu tiên thực hiện các mục tiêu GD&ĐT của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, năm học thứ ba thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam theo Nghị quyết số 29-NQ/TW. Ngành giáo dục Bắc Giang đã và đang quyết tâm nỗ lực, phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục theo mục tiêu đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thực chất và bền vững.

BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Liên kết website
Bản đồ
Thống kê
Hôm nay : 1
Hôm qua : 31
Tháng 05 : 1.059
Tháng trước : 444
Năm 2020 : 3.565
Năm trước : 2.552
Tổng số : 6.117