A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Chương trình hành động của Tỉnh ủy Bắc Giang thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW

Ngày 08 tháng 8 năm 2014, Tỉnh ủy Bắc Giang có Chương trình số 63-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Theo đó mục tiêu tổng quát đặt ra cụ thể như sau:
Tạo chuyển biến căn bản về nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của giáo dục, đào tạo và dạy nghề trong quá trình phát triển đi lên của tỉnh; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo và dạy nghề đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu học tập của nhân dân địa phương theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; bảo đảm phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực người học, kết hợp dạy chữ, dạy người và dạy nghề; chú trọng đào tạo nhân lực có tay nghề cao để đột phá, xây dựng lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu, phương thức giáo dục hợp lý gắn với xây dựng xã hội học tập; từng bước thực hiện công bằng trong giáo dục, quan tâm phát triển giáo dục khu vực miền núi, vùng cao, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển giáo dục, đào tạo, dạy nghề của tỉnh đã đề ra đến năm 2020; phấn đấu đến năm 2030 cùng với giáo dục cả nước đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Từ mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể đối với từng cấp học, Chương trình xác định 08 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với đổi mới giáo dục, đào tạo và dạy nghề;

2. Hoàn thiện hệ thống giáo dục, đào tạo và dạy nghề theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập;

3. Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, dạy nghề theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, đáp ứng nhu cầu của xã hội;

4. Đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, thi và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, dạy nghề bảo đảm trung thực, kháchquan;

5. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đào tạo, dạy nghề;

6. Đổi mới công tác quản lý giáo dục, đào tạo và dạy nghề; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề

7. Huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển giáo dục, đạo tạo, dạy nghề;

8. Nâng cao hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ; chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế trong giáo dục, đào tạo và dạy nghề.


Nguồn: Chương trình hành động Tỉnh ủy Bắc Giang./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Liên kết website
Bản đồ
Thống kê
Hôm nay : 1
Hôm qua : 12
Tháng 10 : 438
Tháng trước : 353
Năm 2019 : 10.638
Năm trước : 24.578
Tổng số : 38.266