Thursday, 09/04/2020 - 15:24|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus corona (nCoV) tại các cơ sở mầm non độc lập tư thục thành phố Bắc Giang

Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus corona (nCoV) tại các cơ sở mầm non độc lập tư thục thành phố Bắc Giang

Ngày đăng: (10/02/2020)   Lượt xem: 10
Thành phố Bắc Giang là địa bàn có số cơ sở mầm non độc lập tư thục nhiều nhất tỉnh với tổng số 89 cơ sở 180 nhóm/lớp và 3170 trẻ. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các cơ sở cũng đã ...