Thứ năm, 04/06/2020 - 01:09|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Hội thảo bàn các giải pháp nâng cao chất lượng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 trong các trường THCS trên địa bàn thành phố Bắc Giang

Hội thảo bàn các giải pháp nâng cao chất lượng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 trong các trường THCS trên địa bàn thành phố Bắc Giang

Ngày đăng: (11/02/2020)   Lượt xem: 56
Đối với cấp THCS, kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT hàng năm phản ánh chân thực chất lượng, hiệu quả dạy học; là cơ sở tin cậy đánh giá chất lượng giáo dục ở mỗi địa phương, đơn vị. Để nâng ...