Wednesday, 05/08/2020 - 16:02|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Học bổng thạc sỹ Hành chính công tại Hàn Quốc

Học bổng thạc sỹ Hành chính công tại Hàn Quốc

Ngày đăng: (05/03/2014)   Lượt xem: 27
Ngày 03/3/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 44/SNgV-VHLTBC ngày 28/02/2014 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang về Thông báo đăng ký chương trình học bổng Thạc sỹ Hành chính công tại Hàn ...
Chương trình học bổng Chevening

Chương trình học bổng Chevening

Ngày đăng: (29/11/2012)   Lượt xem: 23
Chương trình học bổng Chevening là một chương trình học bổng danh giá do Bộ Ngoại Giao Anh đài thọ. Chương trình dành cho các sinh viên mới tốt nghiệp và các cán bộ trẻ tuổi trên mọi miền của đất ...
Thông báo tuyển sinh đi thực tập tại Cộng hòa Séc năm 2011

Thông báo tuyển sinh đi thực tập tại Cộng hòa Séc năm 2011

Ngày đăng: (12/08/2011)   Lượt xem: 21
Trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác giáo dục với Cộng hòa Séc và căn cứ thông báo của Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam về Chương trình học bổng của Chính phủ Cộng hòa Séc dành ...
Thông báo học bổng do chính phủ Ý cấp cho công dân Việt Nam

Thông báo học bổng do chính phủ Ý cấp cho công dân Việt Nam

Ngày đăng: (12/08/2011)   Lượt xem: 21
Năm học 2010-2011, Chính phủ Ý cấp 60 tháng học bổng cho các công dân Việt Nam cho các khóa học nâng cao tiếng Ý và các khóa học trong lĩnh vực khoa học hoặc khảo cổ học tại Italia. Mức học bổng hàng ...