Thursday, 22/08/2019 - 21:15|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2017

Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2017

Ngày đăng: (26/07/2017)   Lượt xem: 25
Ngày 23/6/2017, Hội đồng tuyển dụng giáo viên tỉnh Bắc Giang năm 2017 ban hành kế hoạch xét tuyển dụng giáo viên năm 2017, theo đó một số thông tin cơ bản về tuyển dụng giáo viên năm 2017 tỉnh Bắc ...
Công nhận 581 trên 603 chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên năm 2016

Công nhận 581 trên 603 chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên năm 2016

Ngày đăng: (15/09/2016)   Lượt xem: 21
Ngày 13/9/2016, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1457/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả trúng tuyển giáo viên năm 2016, theo đó có 581 người (kế hoạch xét tuyển là 603 chỉ tiêu trong đó có ...
Thông báo kết quả tuyển dụng giáo viên năm 2016

Thông báo kết quả tuyển dụng giáo viên năm 2016

Ngày đăng: (24/08/2016)   Lượt xem: 27
Ngày 22/8/2016, Hội đồng tuyển dụng giáo viên tỉnh Bắc Giang thông qua kết quả xét tuyển dụng Giáo viên năm 2016. Hội đồng thông báo kết quả điểm xét tuyển và nhận đơn phúc khảo bài sát hạch, giải ...
Kết quả sơ tuyển giáo viên năm 2016

Kết quả sơ tuyển giáo viên năm 2016

Ngày đăng: (02/08/2016)   Lượt xem: 23
Ngày 02/8/2016, Sở Nội vụ công bố kết quả sơ tuyển giáo viên năm 2016 trên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ, sau đây là trích dẫn lại 02 danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự sát hạch và không ...
Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2016

Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2016

Ngày đăng: (05/07/2016)   Lượt xem: 25
Ngày 04/7/2016, Hội đồng tuyển dụng giáo viên tỉnh Bắc Giang năm 2016 ban hành kế hoạch xét tuyển dụng giáo viên năm 2016, theo đó một số thông tin cơ bản về tuyển dụng giáo viên năm 2016 tỉnh Bắc ...