Saturday, 28/03/2020 - 22:20|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020

Kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020

Ngày đăng: (14/01/2019)   Lượt xem: 2
Ngày 31/12/2018, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 997/QĐ-SGDĐT về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển GD&ĐT năm học 2019-2020, theo đó các chỉ tiêu kế hoạch phát triển GD&ĐT ...
Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025"

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025"

Ngày đăng: (22/02/2017)   Lượt xem: 40
Ngày 21/02/2017, Sở GD&ĐT xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025", sau đây là ...