Thursday, 22/08/2019 - 20:29|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025"

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025"

Ngày đăng: (22/02/2017)   Lượt xem: 25
Ngày 21/02/2017, Sở GD&ĐT xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025", sau đây là ...