Monday, 19/08/2019 - 04:20|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Khung Kế hoạch thời gian năm học áp dụng từ năm học 2017-2018

Khung Kế hoạch thời gian năm học áp dụng từ năm học 2017-2018

Ngày đăng: (11/07/2017)   Lượt xem: 21
Ngày 16/6/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp ...
Hợp nhất Quy định về đánh giá học sinh tiểu học

Hợp nhất Quy định về đánh giá học sinh tiểu học

Ngày đăng: (04/10/2016)   Lượt xem: 20
Để thuận tiện cho việc tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng Quy định về đánh giá học sinh tiểu học được ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ...