Thứ năm, 18/01/2018 - 05:03|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Độ tuổi vào lớp mẫu giáo và lớp 1

Độ tuổi vào lớp mẫu giáo và lớp 1

Ngày đăng: (28/06/2016)   Lượt xem: 2
Ngày 28/6/2016, bạn Sáu Cường (cuongsau.x?@gmail.com) hỏi về độ tuổi đi học mẫu giáo và lớp 1 của trẻ, nội dung câu hỏi cụ thể như sau:
Hỏi đáp: Hướng dẫn làm đơn xin phúc khảo bài thi

Hỏi đáp: Hướng dẫn làm đơn xin phúc khảo bài thi

Ngày đăng: (22/06/2016)   Lượt xem: 2
Ngày 19/3/2016, anh Nguyễn Ngọc Sơn (dinhpro78?@gmail.com) hỏi nội dung "Hướng dẫn làm đơn xin phúc khảo bài thi" tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2016-2017, nội dung câu hỏi cụ thể như sau:
Hỏi về xét tuyển thẳng vào lớp 10 PTTH

Hỏi về xét tuyển thẳng vào lớp 10 PTTH

Ngày đăng: (24/05/2016)   Lượt xem: 2
Ngày 23/5/2016, bạn Trần Ngọc Huyền (thuhatyb?@gmail.com) hỏi về xét tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2016-2017, nội dung câu hỏi cụ thể như sau:
Hỏi đáp về chuyển ngạch viên chức giáo dục

Hỏi đáp về chuyển ngạch viên chức giáo dục

Ngày đăng: (06/04/2016)   Lượt xem: 2
Ngày 01/4/2016, bạn Trần Mạnh Sâm (hòm thư tmsam.lg?@bacgiang.edu.vn) hỏi về việc chuyển ngạch viên chức giáo dục, nội dung câu hỏi cụ thể như sau: