Saturday, 28/03/2020 - 22:27|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Liên hoan phụ trách sao giỏi - sao nhi đồng chăm ngoan

Liên hoan phụ trách sao giỏi - sao nhi đồng chăm ngoan

Ngày đăng: (24/04/2018)   Lượt xem: 31
Ngày 24/4/2018 Liên đội Trường Tiểu học Đa Mai tổ chức Liên hoan phụ trách sao giỏi - Sao nhi đồng chăm ngoan. Hội thi cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh các phụ trách Sao và Sao nhi đồng xuất sắc ...