Thursday, 22/03/2018 - 06:59|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Kiểm soát thủ tục hành chính - Sở GD&ĐT

Kiểm soát thủ tục hành chính - Sở GD&ĐT

Ngày đăng: (09/09/2011)   Lượt xem: 6
Chuyên mục cập nhật các văn bản liên quan tới công tác kiểm soát bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; tiếp nhận ý kiến đóng góp, góp ý của các tổ chức, cá ...