Thứ hai, 30/03/2020 - 18:06|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
 • Trần Duy Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh thanh tra
  • Điện thoại:
   0982 065376
  • Email:
   tdphuong@bacgiang.edu.vn
 • Trần Văn Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh thanh tra
  • Điện thoại:
   0987 930090
  • Email:
   tvtuan@bacgiang.edu.vn
 • Chu Đăng Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh thanh tra
  • Điện thoại:
   0983 153779
  • Email:
   cdviet@bacgiang.edu.vn
 • Trịnh Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0962 389279
  • Email:
   tthuong@bacgiang.edu.vn
 • Ngô Minh Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0979 852001
  • Email:
   nmtu@bacgiang.edu.vn