Thứ ba, 02/06/2020 - 19:24|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
 • Hà Huy Giáp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0912 288766
  • Email:
   hhgiap@bacgiang.edu.vn
 • Vũ Trí Ngư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0913 549877
  • Email:
   vtngu@bacgiang.edu.vn
 • Giáp Văn Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0916 402333
  • Email:
   gvtuan@bacgiang.edu.vn