Wednesday, 12/12/2018 - 02:08|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT GIÁP HẢI TỔ CHỨC THĂM HỎI GIA ĐÌNH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN CÓ THÂN NHÂN LÀ THƯƠNG BINH, CHIẾN SĨ NHÂN KỈ NIỆM 71 NĂM THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT GIÁP HẢI TỔ CHỨC THĂM HỎI GIA ĐÌNH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN CÓ THÂN NHÂN LÀ THƯƠNG BINH, CHIẾN SĨ NHÂN KỈ NIỆM 71 NĂM THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ

Ngày đăng: (31/07/2018)   Lượt xem: 7
        Nói đến Việt Nam, nhân loại nhớ đến một dân tộc giàu lòng yêu nước, anh hùng, kiên cường, bất khuất. Đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta – một dân tộc trải qua nhiều cuộc chiến tranh vĩ ...