Saturday, 04/04/2020 - 04:39|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Vui buồn nghề cô giáo mầm non

Vui buồn nghề cô giáo mầm non

Ngày đăng: (19/11/2018)   Lượt xem: 0
"Mùa xuân ai đi hái hoa?" - Trong muôn vàn nghề, nhiều khi cũng không hiểu tại sao mình lại chọn nghề Giáo viên mầm non. Gần 30 năm làm cô giáo mầm non, cái nghề “sớm con muộn chồng” ấy đã khiến tôi ...