Thursday, 06/08/2020 - 15:03|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Chân dung 9 nhà giáo ưu tú được phong tặng năm 2014

Chân dung 9 nhà giáo ưu tú được phong tặng năm 2014

Ngày đăng: (17/11/2014)   Lượt xem: 24
Ngày 15/11/2014, tại Nhà khách UBND tỉnh Bắc Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu cho 9 nhà giáo tiêu biểu của tỉnh Bắc Giang vinh dự được Chủ tịch nước phong ...
Thông báo kết quả xét thi đua năm học 2013 - 2014

Thông báo kết quả xét thi đua năm học 2013 - 2014

Ngày đăng: (11/07/2014)   Lượt xem: 23
Thực hiện Chương trình công tác năm 2014, ngày 08 tháng 7 năm 2014, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục - Đào tạo Bắc Giang đã họp bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2013 - 2014, Sở ...
Các quyết định khen thưởng tổng kết năm học 2012 - 2013

Các quyết định khen thưởng tổng kết năm học 2012 - 2013

Ngày đăng: (12/08/2013)   Lượt xem: 23
Quyết định 379/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 về việc tặng Cờ thi đua; Quyết định 1237/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 về việc tặng thưởng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm học 2012 - 2013; Quyết định ...