Monday, 01/06/2020 - 16:25|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Người Thầy - Người Cha đáng kính của tôi

Người Thầy - Người Cha đáng kính của tôi

Ngày đăng: (13/11/2019)   Lượt xem: 41
        Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng đã từng trải qua thời học sinh tươi đẹp, thời đi học cắp sách tới trường với những suy nghĩ hồn nhiên, vô tư. Ai cũng có một thần tượng cho riêng bản thân ...