25/04/16  Tin của trường  202
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Nguyễn Thái Bình.
Tiêu điểm