25/04/16  Tin của trường  191
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Đinh Bộ Lĩnh.
Tiêu điểm