Thursday, 21/02/2019 - 23:29|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Chuyên đề ngoại khóa Tiếng Anh

Chuyên đề ngoại khóa Tiếng Anh

Sáng ngày 21 tháng 1 năm 2019 tại trường THPT Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Tổ Ngoại ngữ cùng các thành viên câu lạc bộ (CLB) Tiếng Anh nhà trường tổ chức sinh hoạt chuyên đề ngoại khoá cấp tỉnh môn Tiếng Anh với chủ đề: “HAPPY NEW YEAR!”.
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website