Ban lãnh đạo
 • Phạm Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sỹ
  • Điện thoại:
   0982754438
 • Cao Xuân Phan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0916762363
 • Nguyễn Thị A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nguyena.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0987656789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn

Bản quyền © Trường THPT Lê Thánh Tông