Liên hệ trực tiếp:

  Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

Huyện Đông Hòa, Phú Yên
pyn-donghoa-truongthcsnguyenchithanh@edu.viettel.vn