Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Tháng 10 : 426
Năm 2021 : 8.654
 • Nguyễn Thị Phương Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01685100544
  • Email:
   phuongthunct@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    GV Ngữ văn

 • Nguyễn Văn Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   01653648006
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Ngữ văn

 • Nguyễn Thị Bích Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0903144741
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Ngữ văn

 • Nguyễn Thị Huyền Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01683297036
  • Email:
   huyenanh108@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Ngữ văn

 • Nguyễn Thị Linh Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01259419468
  • Email:
   nguyenlinhphuong122@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Ngữ văn

 • Võ Thị Mộng Thường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01222487491
  • Email:
   vothimongthuongpy@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Ngữ văn