Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 219
Năm 2021 : 8.447
 • Đỗ Thị Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0949110261
  • Email:
   dolinh261@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Ngoại Ngữ

 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   01649969204
  • Email:
   nguyenthihang101@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Ngoại ngữ

 • Nguyễn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01687052489
  • Email:
   ngloanly1976@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Ngoại ngữ

 • Nguyễn Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01252811357
  • Email:
   nguyetnchth73@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Ngoại ngữ

 • Trần Ngọc Khánh Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0836009385
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Ngoại ngữ