Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 219
Năm 2021 : 8.447
 • Đỗ Thị Nhất
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0984501704
  • Email:
   dothinhat2010@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Hóa-Sinh

 • Huỳnh Thị Liêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   01663377796
  • Email:
   htliemnct@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Công nghệ

 • Trình Ngọc Phi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978165401
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Hóa-Sinh

 • Phan Thị Anh Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977595936
  • Email:
   anhchi78@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Hóa-Sinh

 • Nguyễn Văn Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0869024167
  • Email:
   Trung170166@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Hóa-Sinh

 • Võ Thị Quỳnh Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01628912168
  • Email:
   vtqtrang1980@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Hóa-Sinh

 • Nguyễn Thị Ngọc Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0934723093
  • Email:
   tronghoangtan@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Gv Công nghệ

 • Tạ Thị Phiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0989907231
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Sinh