Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Tháng 10 : 425
Năm 2021 : 8.653
 • Nguyễn Thị Phương Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01685100544
  • Email:
   phuongthunct@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    GV Ngữ văn

 • Nguyễn Văn Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   01653648006
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Ngữ văn

 • Nguyễn Thị Bích Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0903144741
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Ngữ văn

 • Nguyễn Văn Đương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01665520166
  • Email:
   nguyenvanduong40@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    GV thể dục

 • Nguyễn Thị Nhiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   01295540081
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV âm nhạc

 • Cao Khắc Tạo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01269733881
  • Email:
   caohanhthu2001@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV thể dục

 • Lê Thanh Khôi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01699413930
  • Email:
   thanhkhoi76@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV thể dục

 • Nguyễn Thị Nở
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985982513
  • Email:
   nonguyenpy1982@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - GV thể dục

   - Văn thể mỹ

 • Nguyễn Thị Minh Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01663503967
  • Email:
   minhthoanct@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV âm nhạc

 • Nguyễn Hồng Khuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01638248502
  • Email:
   hhongkhuyen@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Họa

 • Nguyễn Thị Thu Yên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0913593526
  • Email:
   Thuyen76@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Họa

 • Nguyễn Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974958908
  • Email:
   nguyenthihoamtnct@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - GV Họa

   - TPT đội