Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Tháng 10 : 425
Năm 2021 : 8.653
 • Nguyễn Thị Phương Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01685100544
  • Email:
   phuongthunct@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    GV Ngữ văn

 • Nguyễn Văn Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   01653648006
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Ngữ văn

 • Nguyễn Thị Bích Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0903144741
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Ngữ văn

 • Trình Ngọc Phi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Điện thoại:
   0978165401
 • Phan Thị Anh Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó CT
  • Điện thoại:
   0977595936
  • Email:
   anhchi78@gmail.com
 • Phan Ánh Tuyết Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   01693748455
  • Email:
   tuyethoang1968@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nở
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0985982513
  • Email:
   nonguyenpy1982@gmail.com
 • Đoàn Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0978547567
  • Email:
   doantthien@gmail.com
 • Lý Mỹ Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thư viện
  • Điện thoại:
   0984306054
 • Nguyễn Thị Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Điện thoại:
   01693831947
  • Email:
   nguyenthiphungpy1969@gmail.com