Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu Học Và THCS Lê Thánh Tôn

Xã Hòa Xuân Nam, Thị Xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
02573.511688
lethanhton.pgddonghoa@phuyen.edu.vn