Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 48
Năm 2021 : 719
ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP HIỆU TRƯỞNG, GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020

ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP HIỆU TRƯỞNG, GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện các công văn:Công văn 5568/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dấn Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT về quy định chuẩn hiệu trưởng,phó hiệu trưởng mầm non;Công văn 5569/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT  về quy định chuẩn nghề nghiệp giáo ...