Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 48
Năm 2021 : 719
ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP HIỆU TRƯỞNG, GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020

ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP HIỆU TRƯỞNG, GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện các công văn:Công văn 5568/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dấn Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT về quy định chuẩn hiệu trưởng,phó hiệu trưởng mầm non;Công văn 5569/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT  về quy định chuẩn nghề nghiệp giáo ...
Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịc bệnh Covid 19

Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịc bệnh Covid 19

Dịch bệnh Covid 19 đã cảnh báo lên mức độ 3. Trường MN Hòa Tân Đông tăng cường công tác tuyên truyền đề phòng, chống dịch bệnh Covid 19, CB, GV, NV thực hiện khai Tờ khai Y tế tại https://tokhaiyte.vn theo hướng dẫn của Bộ y tế,.....Pa no chống dịch Covid 19.jpg