09/02/18  Tin nhà trường  430
Tết vì người nghèo
 09/02/18  Tin nhà trường  126
Tết vì người nghèo
 09/02/18  Tin nhà trường  127
Hỗ trợ học sinh bị tai nạn Trần Quốc Toản lớp 2C
 05/02/18  Tin nhà trường  175
Doanh nghiệp tư nhân Tân Thanh tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt.
 05/02/18  Tin nhà trường  132
Lễ kết nạp đội viên đợt 1 Năm học 2017-2018
 16/01/18  Tin nhà trường  127
Giải thể thao học đường năm học 2017-2018