Trao học bổng cho hoc sinh

Thầy Nguyễn An Hiệu trưởng nhà trường trao học bổng cho em Nguyễn Thị Thanh Thu lớp 5E.
 
Thầy Nguyễn An Hiệu trưởng nhà trường và thầy Nguyễn Sum Giáo viên chủ nhiệm lớp 5E trao học bổng cho em Nguyễn Thị Thanh Thu tài chợ bởi chi Đoàn Thanh niên ngân hàng Agribank.  
Nhà em Nguyễn Thị Thanh Thu lớp 5E vừa xây xong với sự đóng góp của xã Hòa thành và các nhà hảo tâm.