Tọa Đàm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11

Thầy Giáo Nguyễn An thay mặt nhà trường phát thưởng giáo viên tiêu biểu đạt tiết dạy Xuất sắc trong học kỳ 1.
Nội dung đang được cập nhật
Bài viết liên quan